Hem » Mer om Waldorf

Mer om Waldorf

lillafreja interior detalj press 003
Lästips Vill du fördjupa dig lite mer i betydelsen och bakgrunden av waldorfpedagogiken, så finns det mycket material att läsa. En god  startpunkt skulle följande skrifter kunna vara: Waldorfpedagogik Christine Liebendörfer, Örjan Liebendörfer ISBN: 9789144082141 utgiven: 2013; 372 sidor En väg till frihet Målbeskrivning och läroplan för waldorf- pedagogiken – förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem Åldern 1-19 år Utgiven i samarbete med Waldorfskole- federationen och Riksföreningen Waldorfförskolornas samråd.
Detta dokument finns elektroniskt; maila till esther.kalo@lillafreja.se