Hem » Sömn och vila

Sömn och vila

På Lilla Freja följer vi en dags- och veckorytm. I den ligger vilan som en viktig del mitt på dagen. Detta för att alla barn ska kunna varva ner, smälta maten och få en stunds återhämtning och samla krafter till eftermiddagens lek och utmaningar. På förskolan har vi mycket utevistelse med intensiv lek och rörelse, det betyder att barnen ofta är trötta efter maten. Målet är att alla barn ska få den återhämtning de behöver. Alla barn på förskolan vilar. Efter lunch och toabesök vilar barnen på sina fällar, med filt och kudde. De äldre får lyssna på saga och sång. De yngre sång, ibland saga. Vilan är ca 45 minuter, de barn som behöver somna, somnar och kan sova längre. De vakna barnen ligger kvar på fällen tills vilan för dem är slut och följer sedan med en fröken.
Vikten av att ligga ned och vila är viktig. Det är också en övning för ett barn att kunna försjunka i sig själv i vaket tillstånd. Det är en förmåga att erövra att kunna vara en stund helt med sig själv utan stimulans av en aktivitet. Den egenskapen är viktig för hela livet, förmågan att kunna vila skyddar mot stress och att senare i livet kunna skärma av intryck. 

Vi vill ge barnen en chans att lyssna på sina kroppar och kunna få sova utan att bli väckta.
Vi vet inte hur det ser ut inuti barnet, inte var det befinner sig i sin utveckling eller om det är inne i en tillväxtperiod. Vi vet heller inte om barnet just nu håller på att befästa en stor kunskap eller om kroppen kämpar med ett förkylningsvirus. Vi vill att alla barn ska ha möjlighet att känna efter själva och vi är alldeles säkra på att deras kropp kommer att vägleda om de får chans att lyssna till den.

Sömn är livsviktigt!
Får vi inte sova så dör vi, sömnen är viktig för att kroppen och hjärnan ska få återhämtning, vila, kunna sortera intryck som den fått under dagen och befästa saker vi har lärt oss. Vi behöver sova olika mycket, men forskning och studier påvisar att vi i regel sover för lite både barn och vuxna. Men tanke på att hjärnans snabbaste tillväxt sker under de första åren, så är det inte konstigt att små barn har ett stort behov av att sova. Barnet behöver då sömnen för att kunna sortera och bearbeta alla intryck. Barnets hjärna absorberar alla intryck, den kan inte göra som en vuxen hjärna som kan välja bort.
Den sömn ett barn får innan kl.14.00 påverkar inte nattsömnen. Det är dock inte lyckat att somna sen eftermiddag, t.ex. på väg hem i bilen av utmattning. Det kan påverka nattsömnen hos barnet.

Symptom på sömnbrist hos barn kan ibland tolkas som att de kan ha extra mycket energi, s.k. övertrötthet, sådana symptom kan vara:
svårt att reglera sina känslor, bli ledsna, irriterade och rastlösa, bli mer impulsiva och utagerande, få sämre minne och koncentrationsförmåga, få svårare att lära sig nya saker.

Kroppen har en biologisk sömnrytm
När kroppen förbereder sig för sömn börjar den automatiskt gå ner i viloläge, kroppstemperaturen sjunker och man börjar känna sig sömning. Lyssnar man inte på sin kropp här utan fortsätter att vara aktiv avbryts nedvarvningen inför sömnen. Efter detta blir det svårt att sova och man behöver vänta någon timme innan kroppen går ner i viloläge igen.

Sömncykel
Varje sömncykel är ca 90-110 minuter lång. Ju längre du sover desto fler sömncyklar hinner du med.
Insomning – Det tar olika lång tid för oss att somna in men för de flesta tar det ca 5-10 min.
Bassömn – I samma stund som du somnar in befinner du dig i sömnstadie 2 vilket är bassömnen. Bassömnen utgör största delen av din nattsömn. När du är i bassömnen reagerar hjärnan fortfarande på vad som händer runt omkring oss, tex märker vi av plötsliga ljud och om någon rör oss lätt. I detta stadium vaknar vi lätt.
Djupsömn – Detta är det viktigaste stadiet av din sömn eftersom nästan all fysisk och psykisk återhämtning sker då. Det är under djupsömnen som kroppen friställer särskilda hormoner som gör att barn växer och hjälper oss att förbli friska. Det är också därför man sover längre när man är sjuk, för att kroppen ska hinna läka.
Drömsömn eller REM-sömn – Nu har det gått ca 1 timme sedan du somnade och plötsligt börjar dina ögon röra på sig. Det som händer är att din hjärna vaknar till, troligen för att kunna bearbeta dagens intryck och förstärka det du lärt dig under dagen. Efter en kort tids drömsömn börjar din sömncykel om igen med bassömn.

Viktigt om små barn och sömn:
Små barn har i allmänhet inte en stabil nattsömn förrän i slutet av förskoleåldern.
Det som räknas till helt vanligt förekommande sömnproblem är:

  • Fortsatta problem med att somna in på kvällen
  • Vaknar under natten
  • Separationsångest vid läggdags
  • Rädsla inför att sova, mörker och natten
  • Sömnrelaterade andningssvårigheter
  • Rytmiska rörelser vid insomnandet
  • Nattskräck
  • Sömngång
  • Mardrömmar
  • Enures (kissa i sängen)

Ett utdrag ur Lärarnas Nyheter, Artikel ”Borde barn sova längre?”
”Eftersom barn i dag inte sover så många timmar på ett dygn som de gjorde förut – och skulle behöva – borde en nittio minuters middagsvila inte hindra barn i tre-fyraårsåldern att ändå kunna somna tidigt på kvällen. Så varför upplever föräldrar att barn i den åldern är svåra att få att somna om de fått sova middag?
-Det beror på att de låter barnen titta på teve och spela datorspel innan de ska somna. Blippande skärmar är inget bra sätt att lugna ner hjärnan på, säger Margareta Söderström och får stöd av en pågående sömnforskning vid Uppsala universitet vars preliminära resultat, liksom tidigare forskning, visar att alla elektroniska skärmar bör stängas av minst ett par timmar före läggdags. Skälet är bland annat att skärmarnas blå ljus sänker nivån av sömnhormonet melantonin i våra kroppar vilket gör det svårare att somna.”

Källor:
Nattsömn och middagsvila – mätningar och observationer i olika förskolemiljöer. Socialmedicinsk tidskrift 4/2013
Sömn Luleå tekniska universitet, LTU – forskning och utbildning i världsklass.
Rikshandboken-Barnhälsovård, för professionen
Borde barn sova längre? Lärarnas Nyheter från Förskolan 2014-12-04