Hem » Lilla Freja deltar i unikt sagoprojekt 2019-2021

Lilla Freja deltar i unikt sagoprojekt 2019-2021

Projektets namn: Uppvaknande av individuella mänskliga känslor i berättelser och berättelser i ett multikulturellt sammanhang

Projektperiod: 01/09/2019 – 31/08/2021

Bakgrund:

Berättelser lär en person att uttrycka känslor, namnge dem och förstå dem. Sagan och språket utvecklar förmågan att förstå estetiska värden. Sagor, som också inkluderar vaggvisor kommer till barnets värld strax efter hans / hennes födelse. Barnet lyssnar mest på berättelser under de första sju åren. Barnet får veta mer och mer om sagovärlden när det börjar prata. En sagas betydelse har stor inverkan på ett barns utveckling av kognitiva färdigheter, kreativitet, egen utveckling, tal, framtida studier och mycket mer.

Urvalet av berättelser på 2000-talet, när internet är fullt av information, bokhandlarna är fulla av böcker, är extremt stort. Varje nation har sina egna folksagor, vilket också är grunden för varje förskoleinstitution. Det finns många författares verk som kallas berättelser som inte svarar på förskoleålderns behov, dvs. de är inte de berättelser som barn i denna ålder verkligen bör höra.

Detta projekt ska göra det möjligt för förskolepedagoger att söka mer om betydelse och skillnader i sagor och berättelser. Det ska göra det möjligt att välja en värdefull historia, lämplig för 3-6 år gamla barn. Det är också värdefullt tillfälle att känna till andra länder och deras berättelser, kultur, likheter och skillnader mellan.

Det är viktigt att barnet får möjlighet att skaffa sig kunskap genom alla 12 sinnen, under projektet kommer vi att analysera dem och försöka beröra så mycket som möjligt med sagor, teater, skuggspel, röster, känslor, målning och andra aktiviteter. Det är också viktigt att understryka att sagorna är fantastiska, roliga och en underbar möjlighet att uppleva en mängd olika äventyr och många intryck. Sagor är nödvändiga för att människan ska kunna utvecklas ordentligt och kan också tillföra en terapeutisk funktion.Projektets huvudsakliga syfte är att avslöja sinnenas värde för vidareutveckling av individualitet och kreativitet i jakten på uttryck genom berättelser, sagor, teater och att uppmuntra förskollärare att skapa, berätta och integrera utvalda sagor och berättelser som främjar barns individuella utvecklingsprocess.De viktigaste målgrupperna: 3 – 7 år gamla förskolebarn och förskolepedagoger. De andra förmånstagarna av projektet är: grundlärare, personal i skolor / förskolor, föräldrar och lokala samhällen, experter och utövare av förskoleutbildning, utbildare och lokala, nationella myndigheter. Projektverksamheten kommer främst att utvecklas av pedagoger i EU: s förskolor som deltar i projektet men under projektet kommer familjer att introduceras med aktiviteterna, resultaten och kommer att uppmanas att berätta egna berättelser. Barnen kommer att känna nyttan och växa med de olika och meningsfulla sagorna från sina och andra länder.Som de sista konkreta resultaten av detta projekt kommer vi att skapa en skrift med alla våra konkreta erfarenheter, samt förbereda en kalender, skapad med teckningar av barn och fylld av utvalda säsongssagor. Även en ordbok för barn med bilder, huvudord och fraser för att kunna börja känna till annan kultur kommer tas fram.
Vi kommer att dela resultaten under möten, seminarier med föräldrar, lärare och andra intresserade, vi kommer vara synliga online för alla som vill få mer kunskap och erfarenhet och att lära av oss.